Зелена гимназија

Један од већих пројеката Уружења, који се састоји из рестаурације и естетског уређења екстеријера Гимназије, односно школског дворишта Гимназије „Бора Станковић“ и промене обичних сијалица у холу и учионицама школе у ЛЕД сијалице, због економичније потрошње и бољих еколошких услова у школи, јесте пројекат „Зелена Гимназија“. Пројекат је пријављен на конкурсу Министарства заштите животне средине, 2018. године.Реализација пројекта почела је јула месеца текуће године, а сам крај био је предвиђен за децембар исте. Овим пројектом тежили смо ка томе да пружимо здравију и чистију околину за ученике, те је рестаурација обухватала и уређење одређених делова дворишта предвиђених за провођење времена ван наставе Гимназијалаца што им обезбеђује простор за одмор и релаксацију. Док унапређење услова рада унутар институције обухвата замену обичних сијалица за еколошки прихватљивије ЛЕД сијалице што доприноси економичнијем и енергетски ефикаснијем трошењу струје и пре свега пружа квалитетније услове за рад, како ученицима тако и професорима / колективу школе.

Слике пројекта: